Renesanční romantika

Da Vinciho kód

V knihovně kolem vás přešla tajemná postava a do ruky vám vložila vytrženou stránku z Bible. Najdete ji ukrytou na úplném dně Randeboxu. Ještě není hledání konec…

Úkol 4

Souřadnice patří k sobě. Jako my dva.

Pořadí žalmů i písmen rozhoduje.

Každá dvojice písmen určuje žalm a pořadí písmena v žalmu. 

Basilica di San Marco